Uwodzenie to przyjemna sztuka


Uwodzenie często nazywane jest sztuką. W oczach niektórych jego znaczenie urosło już do tak znaczącej rangi, że odczuwają nawet potrzebę uczestnictwa w poświęconych mu kursach oraz szkoleniach. Nie ulega wątpliwości, że umiejętność uwodzenia ma ogromne znaczenie tak dla życia poszczególnych jednostek, jak i z perspektywy całych społeczeństw. Wpisuje się bowiem…